به Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. خوش آمدید.

فیلم های نمونه بطری

  • بطری های Tritan ساخته شده توسط JINGYE Machinery
  • بطری های PET ساخته شده توسط JINGYE Machinery
  • بطری های آزمایشگاهی ساخته شده توسط JINGYE Machinery
  • بطری های آزمایشگاهی ساخته شده توسط JINGYE Machinery2
  • بطری های آزمایشگاهی ساخته شده توسط JINGYE Machinery
  • بطری های لوازم آرایشی ساخته شده توسط JINGYE Machinery
  • بطری های 15 لیتری ساخته شده توسط JINGYE Machinery